Raa skogdrift – en kort historie

 • 1975Starten

  Øyvind Herrebrøden foret de 7 grisene hjemme hos Håkon Raa og var med i grøftene sammen med Nils Raa i helgene. Raa og Herrebrøden startet formeldt i 1975. Øyvind var i militæret, og da han kom hjem hadde Nils kjøpt deres første skogsmaskinen… En godt brukt Lille Nalle, som fikk en liten runde med malekost og rulle. Firmaet drev med graving, skogsdrift og Rådalshjul til grøfting.
 • 1985Tidlig vekst

  De hadde mange private skogeiere som kunder. I tillegg utførte de skogsarbeider direkte for Saugbrugs og Stangeskovene, som kjøpte på rot frem til ca. 1985. Saugbrugs opplevde som resten av markedet et dalende rotkjøpmarked, og Havass skog kom inn i bildet. Firmaet fikk skogsdriftoppdrag for Anker Rasch familien. De hadde også en del arbeider over svenskegrensa og etablerte et Svensk selskap på 80-tallet.
 • 1990-2008Nye maskiner

  Firmaet gikk over til nyere maskiner og Ponsse på 90-tallet. De utført flere spesialoppdrag som f.eks. skogsarbeid på øya til Dag Pettersson i Aremark, samt et helt maskinlag på pram til Singeløya med med fullt lass tilbake noen uker senere. Raa og Herrebrøden og var aktive i Sverige på 90-tallet, og samarbeidet med Aregruppen. Øyvind reiste rundt på den Svenske landsbygda og gjorde rotkjøp, ofte over en kopp kaffe ved kjøkkenbordet.
 • 2007-2008Eierskifte

  2007/2008 Blir Øyvind Herrebrøden og Dag Raa enige om å skille lag. Dag Raa kjøper ut Øyvind og overtar selskapet. Selskapet endrer navn til Raa Skogsdrift AS.
 • 1990-2008Stormen Gudrun

  Stormen Gudrun tok Sverige hardt i 2005. Dette medførte mye jobb også for Raa og Herrebrøden, som kjørte igjennom ca 50.000 m3 på 6 mnd drift. Det var også en tilsvarende jobb i samme område i 2007 etter nye stormer.
 • 2018Nye medeiere

  2018 ble året Raa Skogsdrift AS fikk nye medeiere. Dette året ble starten på reorgsnisering av firmaet, og reforhandling av kontrakten med Glommen.
 • 2019Lys fremtid

  Det ser lyst ut for selskapet fremover og vi gleder oss over den positive utviklingen. I 2019 vil det bli kjøp inn en ny Ponsse Elephant lassbærer og en ny Ponsse Scorpion hogstmaskin, som blir viktige brikker i selskapets videre utvikling. I januar 2019 tegnet firmaet en avtale med Glommen, som begge parter er godt fornøyde med. Raa skogsdrift AS har nylig fått ny logo og skal etablere en egen hjemmeside i løpet av 2019.
 • 2019 - Fremtidsplaner

  2019 blir året der vi får på plass rutiner og systemer. Vi jobber aktivt med å sikre god drift og god kvalitet på produkter. Vi prioriterer også systemer for Helse, Miljø og Sikkerhet. Selskapet har som målsetning å være en solid aktør i bransjen, kjent for god kvalitet på utført arbeide, og viderefører verdiene som har fulgt selskapet fra oppstarten på 70-tallet. 2020 feirer selskapet 45 år, noe vi er stolte av og ønsker å markere.